Bize Ulaşın

0216 450 31 23 - 0541 251 25 35

ATOLYE 2B / GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK

 

Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı Hazırlık kayıtlarımız devam ediyor. Atölyemizde derslerimize misafir olarak katılıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Verdiğimiz temel sanat eğitimlerinin sonucunda öğrenci sınavda verilen her türlü konuya hazırlıklı ve donanımlı hale gelmektedir. Eğitimlerimiz grup ortamında, birebir şeklinde yapılmaktadır. Öğrencilerin grup ortamında çalışması, farklı görüşleri görüp, dinlemesi uygulamalı eğitimin temel esaslarındandır. Bu şekilde hem kendi stillerini, hem de pratiklerini geliştirerek hızlı bir ilerleyiş gösterirler. Öğrencilerimizin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için ciddi kararlar alarak, kendini ispatlamış bir güzel sanatlar resim kursu çatısı altında resim eğitimi almaları gerekmektedir.Güzel Sanatlara Hazırlık resim dersi ve resim eğitimi veren Atölye2B 1972 yılından itibaren Kadıköy'de gittikçe artan bir başarıyla eğitimine devam etmektedir. Kadromuz gerek mezun oldukları Güzel Sanatlar Fakülteleri, gerekse kendi portfolyalarıyla fark yaratmış, mesleğinde tecrübeli eğitimcilerden oluşmaktadır. Güzel Sanatlara Hazırlık Yetenek Sınavları için öncelikli prensibimiz düsünebilmeyi, kurguyu, tasarım gücünü ve farklı bakış açısını kazandırarak öğrencilerin güçlü bir desenle, seçecekleri bölümlerin eğitim sürecinde alacakları sanat eğitiminin alt yapısını oluşturmaktır.

Çizgi çalışmaları. yerleştirme ve ölçü alma kuralları çalışmaları, perspektif çalışmaları, geometrik formlar üzerinde teknik çalışmalar, obje çizimi çalışmaları, tonlama ve hacim çalışmaları, doku çalışmaları. ışık-gölge çalışmaları, renk bilgisi çalışmaları, figür çizimi çalışmaları (anatomi), iç ve dış mekan çizimleri, sanat tarihi bilgisi, yetenek sınavı mülakata hazırlık, ders programımızın temellerini oluşturmaktadır.

Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı Hazırlık atölyemizde derslerimize misafir olarak katılıp fikir sahibi olabilirsiniz.

 

Güzel Sanatlar Bölümleri

Heykel

Amacı; öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmak, genelde sanatın ve heykel sanatının tanıtılması ve bu sanat dalının getirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme, araştırma ve uygulama ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisini güçlendirerek sezgi gücünü artırmaktır.

Resim

Bölümün amacı öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak resim eğitimini vermektir.


Grafik Tasarım

Eğitim sürecinde görsel iletişimin her türlü elemanını içeren çalışmalara yer verilir. Öğrencilerin resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak bir fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri ve yaratıcı yönlerini geliştirerek, yeni buluşlara yönelmeleri sağlanır.

Seramik – Cam

Amacı sanat ve teknoloji alanındaki yenilikler doğrultusunda tasarım alışkanlığı kazanmalarını, seramik üretimi ile ilgili araçların bakımını, basit onarım, kontrol ve ayarını yapma becerisi kazanmalarını amaçlamaktadır.

Tekstil

Öğrencilerin tekstil alanında nitelik ve işlevsel olarak estetik değerlere sahip evrensel özgün ürünler ortaya koyabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Tekstil tasarım ve moda tasarım alanında alacakları eğitim doğrultusunda görsel anlatım zenginliğini çağdaş teknolojinin imkanları ile birleştirerek estetiğin ve tekniğin bir arada kullanıldığı tasarımlar geliştirmek amaçlanmaktadır.

Sahne Sanatları

Sahne sanatları bölümü öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fotoğraf

Teknolojinin ve sanatın olanaklarından yararlanarak günümüz kültür hayatına katkıda bulunacak, çağımızın teknolojik ve sosyal değişikliklerine dayalı, fotoğraf konusunda bilgili, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen öğretim programında kurumsal ve uygulamalı dersler yer alır. Bu amaçla desen, temel sanat eğitimi gibi derslerin yanı sıra genel kültür dersleri ve ağırlıklı olarak, belgesel, tanıtım ve deneysel fotoğraf dersleri verilir.

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları bölümü; Eski çini onarımları, minyatür-tezhip, halı, kilim ve eski kumaş desenleri, cilt, eski yazı ana sanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde; öğrencileri şekillendirme ve görsel algılama yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra el sanatlarımızın özellikleri, sanatsal değerleri, restorasyon ve konservasyonuda tanıtılmakta ve öğretilmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İnsana hizmet veren, endüstriyel yöntemlerle üretilmiş nesneler, endüstri ürünleri tasarımcılarının uğraş alanını oluşturmaktadır. Tasarımcılar bu çalışmaları tek başlarına ya da geniş bir uzmanlık grubu eşliğinde gerçekleştirmektedirler. Fakültelerin endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde uygulanan eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli tasarımcıların yetişmesi amaçlanmaktadır.

İletişim Tasarımı

Bölümün temeli; modern iletişim araç, sistem ve kurumlarının, teknoloji, boyut ve içerik yönünden geçirmekte oldukları hızlı gelişme ve onun da ötesinde, bunların yol açtıkları toplumsal değişimlere dayanmaktadır.

Burada amaç; öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.

Sanat Yönetimi

Burada amaç; öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.

Sanat ve Tasarım

Bu bölümün amacı sanat alanı ile toplumun her kesimini buluşturacak araştırmalar yaparak bunları uygulamaya koyacak tasarımcılar yetiştirmektir.

Öğrenciler bu bölümde sanatın ve kültürün amacını, önemini göz önüne alarak, etik, politik, eğitsel ve sosyal bir bakış açısı kazanırlar.

Plastik Sanatlar

Resim ve heykel ana sanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik bir eğitim anlayışı amaçlanmaktadır. Bölümde ilk iki yıl her iki ana sanat dalını içeren ortak program yürütülür. Eğitim üçüncü yıldan itibaren belirtilen ölçüler doğrultusunda ana sanat dallarına ayrılır.

Çizgi Film – Animasyon

Sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İç Mimarlık

Görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcı konforlu ve yaşam kalitesini artırıcı çağdaş iç mekanları hazırlayan, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Resim Öğretmenliği

Bu bölümde, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde yapılan araştırmalarla öğrencinin yaratıcı kişiliği geliştirilmektedir.

Bilgi, beceri, bilimsel düşünce ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar, genel kültür, eğitim formasyonu, gezi ve gözlemler bölümün içeriğini oluşturmaktadır.

Bu bölüm görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği ile almış oldukları ana dallara göre serbest ressam, heykeltraş, fotoğrafçı, grafiker, tekstil tasarımcısı ve seramik sanatçısı olma imkanı sağlamaktadır.

 


KURSUMUZ / ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI